Dear all,

Our paypal account has temporary issues. Feel free to use our other methods of payment like credit card, bank transfer, western union or bitcoin. You will be able to complete your payment in paypal as soon as possible.

Thank you.


Ju bëjme me dije se për momentin ka problem në mënyren e pageses në paypal. Ndërkohë ju mund të provoni mënyrat te tjera si: karte krediti, transferta bankare, western union ose bitcoin.

Ju do të mund të kryeni pagesat tuaja në paypal sa më shpejt që të jetë e mundur.

Ju faleminderit.

 


Friday, August 4, 2017

« Back