Dear clients,

Paypal account functions normally.
You can now complete your payments with this method.
Thank you.

Ju njoftojmë se mënyra e pageses me paypal është rregulluar.
Tani mund të kryeni lehtësisht veprimet tuaja.
Ju faleminderit.

Monday, August 7, 2017

« Back