During this morning, we experienced an issue with the websites hosted in our France Provider Datacenter. The issue was related to their electrical systems.
We have been communicated that their power supply has been restored and the servers are now fully operational.
We are sincerely sorry for any inconvenience this may have caused.

Probleme elektrike ne Datacenterin e providerit tone ne France

Gjatë mengjesit së sotëm, u përballëm me një problem në faqet e internetit të hostuara në Datacenterat e providerit tone ne France i cili kishte të bëjë me sistemet eletrike.
Energjia është rivendosur dhe serveret tashmë funksionojnë rregullisht.
Ju kërkojmë ndjesë për çdo shqetësim që mund t’ju ketë shkaktuar.Thursday, November 9, 2017

« Back