In line with our continuous efforts to provide the best service possible, we will be performing a migration of our France Datacenter Servers to a new Datacenter which features more powerful hardware. The migration for the server will be performed on the date listed below.

Migration will be from 10 October to 20 October 2018.

We will be moving the server to the new Cloud Provider Datacenter in Nuremberg,Germany which has been recently designed and upgraded to offer higher levels of performance and DDoS protection.

This upgrade is a major event for this server and the outcome of the upgrade will offer a significant improvement to load times of sites on the server, and will also remove the ongoing load issues with email delivery and delays.

If you have any queries relating to this server migration or encounter any issues, please do not hesitate to contact us at [email protected].

Migrimi i Serverave

Në përputhje me përpjekjet tona të vazhdueshme për të ofruar shërbimin më të mirë të mundshëm, ne do të kryejmë një migrim të serverëve tanë France Datacenter në një Datacenter të ri që përmban hardware më të fuqishëm. Migrimi për serverin do të kryhet në datën e shënuar më poshtë.

Migrimi do të bëhet nga 10 tetori deri më 30 tetor 2018.

Ne do të kalojmë  serverin në Cloud Provider Datacenter-in  e ri në Nuremberg, Gjermani, i cili është projektuar dhe përmirësuar kohët e fundit për të ofruar nivele më të larta të performancës dhe mbrojtje DDoS.

Përditësimi do të ofrojë një përmirësim domethënës për të ngarkuar kohën e faqeve në server dhe gjithashtu do të heqë çështjet e vazhdueshme të ngarkesës me shpërndarjen e postës elektronike dhe vonesat.Tuesday, October 2, 2018

« Back