Wordpress Toolkit is a control panel for WordPress, which make your life easier as a WordPress user by simplifying your daily workload. By using toolkit you can automatize your daily duties for the sites maintenance, helping you run and grow your business easily and without complexities. Toolkit also fortifies your sites security by default removing the need for extra security expertise. With WordPress Toolkit you can:

  • Install WordPress with 1 click
  • Install/activate/deactivate Plugins/Theme
  • Update Plugins/Theme and many more options.

 

WordPress Toolkit

Toolkit është një panel kontrolli për WordPress, i cili thjeshtëzon ngarkesën e punës suaj të përditshme. Duke përdorur Toolkit detyrat tuaja në mirëmbajtjen e faqes automatizohen duke ju ndihmuar të zhvilloni dhe drejtoni biznesin tuaj online lehtësisht dhe pa kompleksitete duke garantuar dhe sigurinë e faqes suaj online. Me WordPress Toolkit keni mundësinë të:

  • Instaloni WordPress me 1 Klik
  • Instaloni/aktivizoni/ç’aktivizoni Shtojca/Tema
  • Të përditësoni Shtojca/Tema, të gjitha këto pa u futur tek paneli i WordPress si dhe shumë opsione të tjera.

 Monday, January 4, 2021

« Back