Dear WebHost customers,

We apologize if you may have noticed some performance issues with our Nitro server recently. Today, we are excited to announce that we have been working to upgrade all the core software of our Nitro server and also improve the way backups are performed for your website(s).

Now on you will see a difference in the general performance of your website and have a greater assurance that even if your website goes down, our backup systems will be there to help get you back in no time.

 

Përmirësim i performancës së serverit Nitro

Të nderuar klientë të WebHost.

Ju kërkojmë ndjesë nëse këtë periudhë keni vënë re ndonjë problem me performancën e serverit Nitro. Sot, kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë se në fakt kemi qenë duke punuar për të përditësuar (upgrade) të gjitha softet bazë të serverit Nitro dhe gjithashtu kemi përmirësuar mënyrën se si procesohen ‘backup’-et e faqes(ve) tuaja.

Tani e tutje do të vini re një përmirësim të përformancës së përgjithshme të faqes tuaj si dhe një siguri më të lartë edhe për ato raste kur faqja juaj mund të dalë jashtë funksionimi pasi sistemet tona të ‘backup’-it do ju ndihmojnë të riktheheni në funksionim brenda një periudhe shumë të shkurtër.Wednesday, March 30, 2016

<< Geri